O Metodzie

Twórczynią terapii Łagodna Bio-Energetyka (Gentle Bio-Energetics) jest lekarz medycyny dr Eva Reich, córka znanego psychologa, psychoanalityka, Wilhelma Reicha, uznanego za twórcę bioenergetyki.

Łagodna Bio-Energetyka to model zarówno edukacyjny, jak i terapeutyczny, łączący terapię werbalną z pracą z ciałem, przywracający zdrowie oraz wspomagający rozwój. To terapia skutecznie pomagająca ludziom w każdym wieku – od narodzin aż do śmierci.

Eva Reich rozwinęła metodę Łagodna Bio-Energetyka w trakcie pracy z dziećmi w szpitalu w Nowym Jorku, podczas całej swojej praktyki lekarskiej, na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie asystowania swojemu ojcu Wilhelmowi Reich oraz prowadzonych na całym świecie kursów i warsztatów.

Łagodne podejście w Łagodnej Bio-Energetyce odnosi się do delikatnego, nieinwazyjnego podejścia, dotyku i sposobu prowadzenia rozmowy przez osobę praktykującą, którą może być rodzic, opiekun, partner, terapeuta. “Bio-Energetyka” odnosi się do Energii Życiowej, która swobodnie płynie przez nasze ciało poza sytuacjami, gdy blokowana jest przez Zbroję, która powstaje w wyniku traumatycznych doświadczeń życiowych.

Łagodna Bio-Energetyka pozwala odzyskać siły witalne, rozpoznać i przekształcić nieświadome systemy obronne i blokady, przepracować traumy, żałobę, trudne doświadczenia życiowe oraz zaburzenia rozwoju nawet z najwcześniejszych okresów życia.

Łagodna Bio-Energetyka pomaga zharmonizować pracę narządów wewnętrznych oraz wzmocnić system energetyczny i odpornościowy człowieka. Jest wspaniałym sposobem na terapię dla dzieci i dorosłych pomagając w eliminacji dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością, depresją, traumą, lękami, nerwicami i innymi chorobami.

Na czym polega metoda?

W Łagodnej Bio-Energetyce pracujemy ze wszystkimi aspektami funkcjonowania człowieka – poznawczym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Połączenie terapii werbalnej i pracy z ciałem wzmacnia proces powrotu do zdrowia.

ZobaczFilm_blue

Ludzie często nie są świadomi lub nie myślą o traumach z przeszłości, które mają wpływ na ich obecne życie. Nie identyfikują tych schowanych zdarzeń, jako traumy, które potencjalnie mogą mieć wpływ na ich życie.

Badania kliniczne oraz doświadczenia pokazują, że wiele wspomnień przechowywanych jest w ciele. Zarówno traumatyczne jak i radosne doświadczenia zapisywane w naszym ciele mogły zostać wyparte, stłumione lub utracone przez nas z powodu bólu lub braku akceptacji i pozwolenia na nie ze strony innych. Następnie sami kontynuujemy to stłumienie powstrzymując siebie przed pełnym doświadczaniem życia. Blokady te mogą przerodzić się w mechanizmy obronne i mogą stać się przyczyną fizycznych i emocjonalnych zaburzeń takich jak np.: napięcie mięśniowe, objawy psychosomatyczne czy problemy z wyrażaniem emocji, co wpływa na nasze życie uniemożliwiając w pełni się nim cieszyć.  Poprzez delikatny dotyk możemy powrócić do najwcześniejszych i najgłębiej skrywanych wspomnień  zapamiętanych w komórkach naszego ciała, możemy uwolnić pamięć naszego ciała. Im subtelniejszy dotyk, tym silniej działa.

Proces rozwoju i proces zdrowienia

Centrum wszystkich istot żywych wypełnia energia, która pulsuje, rozszerza się i kurczy, płynie – jest cechą wszystkich istot żywych, sprawia, że organizm żyje.  Świadectwem na przepływ energii są emocje, wrażenia i odczucia, jakie pojawiają się w naszym ciele np.: łaskotanie, mrowienie, pulsacja, promieniowanie. Emocje wyrazem energii, czymś, co się porusza. Nasza potrzeba kochania i bycia kochanym także bierze się z tego Centrum. Od momentu poczęcia do chwili obecnej doświadczamy przykrych i traumatycznych przeżyć, które wpływają na przepływ energii.  W wyniku Traumy podejmujemy instynktowną decyzje chronienia siebie poprzez zbudowanie i założenie pancerza – Zbroi.  Mimo, że zbroja służy przetrwaniu, organiczna przepływ energii życiowej. Zbroja może przybrać różne formy obrony: obrony werbalnej, obrony na poziomie ciała czy naszego pola energetycznego (biopola). Zadaniem zbroi jest zapobieganie ponownemu doświadczeniu traumy lub jeśli ona się wydarzy, uniknięciu ponownego doświadczenia bólu.  Nasza decyzja opancerzenia się nie pozwala nam na doświadczanie pełnej radości życia w chwili obecnej. Proces przejścia od swobodnego przepływu energii życiowej poprzez traumę do założenia zbroi nazywamy procesem rozwoju.

Celem Łagodnej Bio-Energetyki, jako procesu edukacyjnego i terapeutycznego, jest umożliwienie osobom przywrócenie naturalnego przepływu energii.  Częścią terapii jest nauka o tym, jakie systemy obronne (zbroja) zbudowaliśmy i rozwinęliśmy oraz w jaki sposób ograniczają one naturalny przepływ energii. Następnie delikatnie rozpuszczamy tę zbroję używając do tego łagodnych technik takich jak: rozmowa, dotyk, doświadczanie emocji, uzdrawianie wspomnień oraz integrowanie tej pracy z obecnymi doświadczeniami życiowymi.

W momencie, gdy mamy świadomość mechanizmów obronnych oraz leżących u ich podstaw traum czy wspomnień rozpoczyna się proces zdrowienia, który polega między innymi na otwieraniu możliwości reagowania w inny sposób w celu zejścia ze ścieżki starych nawyków. Gdy zbroja zostanie rozpuszczona a leżąca u jej podstaw trauma uzdrowiona przywrócony zostanie przepływ energii w ciele. W rezultacie tego będziemy mogli w pełni wyrażać i doświadczać emocji i wrażeń w ciele.

Łagodna Bio-Energetyka jest jak parasol, pod którym można zgromadzić szereg technik edukacyjnych i terapeutycznych, które pasują do podstawowych założeń terapii Łagodna Bio-Energetyka, uwzględniają samoregulację i są delikatne w podejściu. W skład terapii wchodzi około 30 technik.

Przebieg sesji terapeutycznej

Klient i terapeuta siedzą na macie. W pierwszej kolejności wykonujemy Linię Traum Życiowych, która pomaga w zidentyfikowaniu wzorców postępowania, odkryciu decyzji i nieświadomych procesów wpływających na nasze życie. Na jej podstawie będziemy również mogli dobrać odpowiednie techniki pracy np.: przy dużej ilości operacji i znieczuleń wykonamy Balans; jeżeli ciąża była niechciana i nieplanowana wykonamy Metamorfozę; gdy doświadczamy tych samych emocji w życiu np.: smutek, lęk zastosujemy Metamorfozę; przy trudnych narodzinach – Psychodramę Narodzin.

Linia Traum Życiowych koncentruje się na traumie w celu identyfikacji obszarów, które wymagają uzdrowienia jak i pomaga w identyfikowaniu pozytywnych doświadczeń, które wydarzyły się w życiu.

Klient leży na macie a terapeuta siedzi obok – zwraca uwagę na oddech, kolor i temperaturę skóry, napięcie mięśniowe.  Zwracamy uwagę klienta na to czy jest świadomy tego, co się dzieje w ciele np.: napięte mięśnie, zaciśnięte szczęki, dłonie ułożone w pięść, policzki zaczerwienione, stopy i dłonie zimne, leży nieruchomo lub trzęsie się. Wszystko to ma znaczenie gdyż staramy się dotrzeć do przyczyn obecnego stanu (Zbroi), które jak zauważyła Eve Reich, przeważnie mają swoje korzenie w okresie od poczęcia do mniej więcej 2 roku życia (okres traum pierwotnych).  Zdarza się, że wstępna obserwacja i podzielenie się spostrzeżeniami jest już wystarczające i spotkanie kończy się na tym etapie.

Przykład: Przy oddychaniu klatka piersiowa minimalnie się porusza. Dla klienta i terapeuty istotne jest pytanie gdzie i kiedy osoba nauczyła się tak oddychać? Czy to jest sposób, w jaki klient nauczył się blokować wyrażanie emocji?

Przykład: Gdy ludzie płaczą często zamykają oczy, zaciskają szczękę i napinają mięście ciała blokując przepływ emocji.  Na początku zachęcamy osobę do otwarcia oczu tak, aby łzy i energia znalazły ujście. Następnie pomagamy osobie rozluźnić i otworzyć szczękę w celu uwolnienia dźwięku.  Dążymy do tego aby osoba mogła swobodnie płakać cały ciałem.

Proces terapeutyczny, w zależności od zastosowanego narzędzia może wyglądać jak typowa terapia werbalna, możemy rozmawiać, wyrażać głośno i intensywnie emocje lub może być cichym procesem medytacyjnym.

W trakcie sesji terapeutycznej przywracane zostają wspomnienia, odtwarzane emocje a stosowane techniki umożliwiają zintegrowanie ich w obecnym życiu. Celem nie jest przywoływanie wspomnień i wywołanie emocji dla samego ich przeżywania. Robimy to po to aby zrozumieć przeszłość i to, w jaki sposobów osobista historia ma wpływ na obecne życie.

Terapia może składać się z jednej sesji, trwać kilka sesji, odbywać się raz w tygodniu lub okresowo.  Jedna sesja może trwać od 15 minut do 1,5 godziny.

Kiedy stosujemy metodę?

 • Zaraz po doświadczeniu traumy – umożliwia to natychmiastowe przywrócenie zablokowanego przepływu energii co pozwala uniknąć terapii w latach późniejszych.
 • W terminie późniejszym, nawet kilka lat po doświadczeniu traumy – aby przywrócić naturalny przepływ energii dzięki rozpuszczeniu istniejącej zbroi i uzdrowieniu traumatycznych wspomnień, które od lat zapisane są w pamięci ciała.
 • Jako profilaktykę – aby zapobiec traumie oraz jako ochrona przed jej wpływem.

Kiedy narzędzia mogą być pomocne?

Narzędzi Łagodnej Bio-Energetyki możemy używać pracując z: kobietami w ciąży, niemowlętami, dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi.

 • Traumy powstałe po silnych przeżyciach m.in. narodzinach, wypadkach, operacjach, stracie, próbach samobójczych, molestowaniu seksualnym fizycznym, gwałtach.
 • Lęki, depresje, nerwice, fobie.
 • Złość.
 • Problemy z wyrażaniem emocji, wewnętrzne konflikty, stres.
 • Po wypadkach, zranieniach, złamaniach kości, urazach głowy.
 • Po znieczuleniu, narkozie, operacjach.
 • Asymetria ciała.
 • Uczucie oddzielenia od ciała, brak kontaktu z ciałem.
 • Ograniczone wspomnienia np.: z dzieciństwa.
 • Dysfunkcje seksualne, braku orgazmu.
 • Uzależnienia.
 • Gdy osoby czują się smutne, niechciane, przerażone, wystraszone, samotne, opuszczone przez większą część życia i nie wiedzą dlaczego.
 • Gdy osoby nie czują więzi.

Kilka ważnych pojęć

Kluczowym elementem Łagodnej  Bio-Energetyki jest wzajemne powiązanie Energii  Życiowej, Traumy i Zbroi oraz to jak one wpływają na nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne oraz wzorce postępowania.

Energia Życiowa

Eva Reich nauczyła się od Swojego ojca Wilhelma Reich, że centrum wszystkich istot żywych wypełnia energia, którą Wilhelm Reich nazwał Orgonem.

Energia życiowa płynie, pulsuje, rozszerza się i kurczy, ładuje się i rozładowuje, jest cechą wszystkich istot żywych, sprawia, że organizm żyje. Świadectwem na przepływ energii są emocje oraz wrażenia i odczucia, jakie pojawiają się w naszym ciele np.: łaskotanie, mrowienie, pulsacja, promieniowanie, odczucie ciepła.  Emocje to nic innego jak ekspresja energii coś, co się porusza.  Radość i złość będą przykładem ekspansji, smutek, strach i ból są przykładem kurczenia się. Kiedy odczuwamy miłość, dajemy i bierzemy, doświadczamy pulsacji energii. Zanikanie przepływu energii może skutkować brakiem odczucia wrażeń w ciele  i problemem z wyrażaniem  emocji.

Energia życiowa płynie nieskrępowanie przez całe życie za wyjątkiem kiedy doświadczamy traumy.

Trauma

Trauma jest doświadczeniem, które zakłóca przepływ energii.  Niektóre traumatyczne doświadczenie, głównie te powstałe we wczesnym okresie naszego życia skutkują założeniem zbroi, która ma nas chronić . Przykładem tramy mogą być m.in. : problemy z poczęciem, nieplanowana i niechciana ciąża, odczucia z życia płodowego (zagrożenie aborcją, stan emocjonalny rodziców podczas ciąży, nadużycie narkotyków, alkoholu; trudny poród, znieczulenie, cesarskie cięcie, oddzielenie od matki po porodzie), przemoc seksualna, psychiczna, fizyczna i duchowa, operacje, choroby, zranienia, nadużycia narkotyków lub alkoholu, śmierć  i żałoba. Trauma jest unikalna dla każdej osoby.

Zbroja

W wyniku traumatycznych doświadczeń podejmujemy nieświadomą i instynktowną decyzję o założeniu Zbroi. Zbroja zakładana jest w celu ochrony i przetrwania jednakże skutkuje przerwaniem przepływu energii. Tworzymy ją, aby zabezpieczyć siebie przed przeżywaniem kolejnych nieprzyjemnych doświadczeń.  Zbroja to suma wszystkich metod, jakich używamy, aby chronić siebie.  Mimo to, że zakładana jest w celach bezpieczeństwa, uniemożliwia w pełni cieszyć się życiem. Dzieci są mistrzami tworzenia i zakładania zbroi. Zbroja powstała w przeszłości może obecnie być niszcząca dla naszego zdrowia fizycznego i emocjonalnego.

Tak jak zbroja średniowiecznego rycerza nasz system zbroi składa się z wielu elementów, które nazywamy zbroją segmentową. Zbroja segmentowa to odkrycie kliniczne Wilhelma Reich. Wilhelm w trakcie swojej praktyki zaobserwował, że segmenty zbroi biegną  horyzontalnie wokół ciała a energia życiowa płynie pionowo w dół i w górę ciała. Zbroja segmentowa blokuje przepływ energii życiowej.
Wyróżnił on segmenty: oczu, ust, szyi, klatki piersiowej, przepony, brzucha i miednicy. Proces zdejmowania zbroi i odblokowywania segmentów nazywamy rozbrajaniem segmentowym. Do rozpuszczania zbroi używamy delikatnego Dotyku Motyla.

Przykładem zbroi mogą być  powtarzające się wzorce postępowania, napięcie mięśniowe, problemy z wyrażaniem emocji lub  objawy psychosomatyczne. Zbroja może się przejawiać m.in. w braku energii życiowej, nadpobudliwości ruchowej lub obniżonej odporności.

Delikatny Dotyk Motyla

Dotyk Motyla to rodzaj delikatnego dotyku opracowany przez Evę Reich, który używany jest w całej terapii Łagodna Bio-Energetyka. Nazwa pochodzi od doświadczenia Evy z trzymaniem motyla w taki sposób, aby pyłek na jego skrzydłach nie został na jej dłoni.

Ojciec Evy, Wilhelm Reich odkrył, że fizyczny dotyk ciała powoduje przypomnienie sobie wczesnych traumatycznych doświadczeń. Wykazał również, że delikatne głaskanie powierzchni skóry skutkuje poszerzeniem pola energetycznego, a używanie siły powoduje kurczenie do wewnątrz.

Eva zaczęła stosować delikatny dotyk podczas pracy z przedwcześnie urodzonymi dziećmi w szpitalu w Nowym Jorku i odkryła jak ważny jest ten dotyk w przywracaniu przepływu energii.  W trakcie swojej praktyki lekarskiej odkryła, że Dotyk Motyla jest również skuteczny przy pracy ze starszymi dziećmi jak i dorosłymi.

Delikatny dotyk rozpuszcza napięcie, uzdrawia traumę i przywraca przepływ energii z naszego centrum do powierzchni skóry i dalej poza ciało. Im subtelniejszy dotyk, tym silniej działa.

Dotyk Motyla stał się miarą delikatnego dotyku i podejścia do osoby w całej metodzie Łagodna Bio-Energetyka.  Jeden ze studentów Evy Reich powiedział, że masaż Dotyk Motyla to nie tylko masaż, ale delikatne podejście do życia i relacji międzyludzkich.

Delikatne i nie inwazyjne podejście przejawia się w subtelnym dotyku, rozmowie, szacunku dla zbroi danej osoby, nie ocenianiu, zrozumieniu i pełnej akceptacji. Osoba w każdej chwili może przerwać sesję, jeżeli okaże się to dla niej za dużo – nie ma nacisku i przymusu, aby kontynuować dalej.

Dzięki temu Łagodna Bio-Energetyka jest bezpieczną metodą dla osób wrażliwych na dotyk i osób, które doświadczyły przemocy fizycznej lub seksualnej.

Więcej informacji o Dotyku Motyla

Pamięć komórkowa ciała

Badania kliniczne oraz doświadczenia pokazują, że wiele wspomnień przechowywanych jest w komórkach i tkankach naszego ciała, a kluczem do uzdrowienia ich jest praca zarówno z pamięcią ciała, jak i z pamięcią poznawczą.

Wczesne doświadczenia życiowe i decyzje, jakie podjęliśmy pod ich wpływem determinują to jak czujemy i myślimy o sobie teraz.  Im wcześniejsze doświadczenie tym większy i silniejszy wpływ ma na nasze życie.  Największy wpływ na nasze obecne życie mają wspomnienia z okresu pierwotnego – od poczęcia, poprzez ciążę, narodziny do 2 roku życia. Prawdopodobnie nie mają one pamięci werbalnej, jedynie pamięć ciała.  Stąd też dzieci są geniuszami w wymyślaniu sposobów  jak przetrwać.