Bio-Energetyka i biologia molekularna

Co ma wspólnego Bio-Energetyka (bioenergetyka) z biologią molekularną?

Łagodna Bio-Energetyka dr Evy Reich patrzy na człowieka jako na jedność, która składa się z ciała, umysłu, energii i ducha. Koncentruje się zarówno na zdrowiu fizycznym i emocjonalnym jak bierze pod uwagę aspekt bioenergetyczny.

Łagodne podejście w Łagodnej Bio-Energetyce odnosi się do delikatnego, nieinwazyjnego podejścia, dotyku i sposobu prowadzenia rozmowy przez osobę praktykującą.  Bio-Energetyka  odnosi się do energii życiowej, która swobodnie płynie przez nasze ciało poza sytuacjami, gdy blokowana jest przez zbroję, która powstaje w wyniku traumatycznych doświadczeń życiowych.

Za twórcę współczesnej bioenergetyki uważa się ojca Evy, Wilhelma Reicha, psychiatrę, psychoanalityka i naukowca, który był pionierem pracy z ciałem i łączenia jej z terapią werbalną.  W 1920 roku odkrył, że przemoc i nadużycia powodują założenie obronnego pancerza – zbroi a rozpuszczanie tego pancerza skutkuje uwolnieniem z naszego rdzenia przepływu fundamentalnej dla nas energii życiowej.  Energię tą nazwał Orgonem.  W swojej pracy koncentrował się na pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu witalności i zdolności do kochania w oparciu o zasady przepływu energii. Jego osiągnięcia zainspirowały wielu badaczy. Na podstawie jego pracy i odkryć powstało wiele modeli terapeutycznych.

„Biologiczne emocje, którym podporządkowane są procesy psychiczne, stanowią same w sobie bezpośredni wyraz czysto fizycznej energii – kosmicznego orgonu” Wilhelm Reich.

Eva Reich asystowała swojemu ojcu, obserwowała jego delikatną pracę z niemowlętami i dziećmi i na tej podstawie rozwinęła Łagodną Bio-Energetykę.

Pierwsze informacje o przepływie energii życiowej pojawiły się już pod koniec XIX wieku w biologii molekularnej.

Aby komórka/organizm mógł rosnąć, rozwijać się, przemieszczać i rozmnażać potrzebuje do tego energii. A skąd bierze ta energię? Z trawienia pokarmu!

BiologiaMolekularna

Do komórki dostarczany jest pokarm, następnie jest on trawiony w wyniku czego produkowana jest energia. Następnie komórki wymieniają się tą energią, dzięki temu mogą się rozwijać, poruszać i rozmnażać. Gdy środowisko jest ubogie w pożywienie to komórka/organizm nie ma z czego produkować energii i po jakimś czasie pojawia się osłabienie, głód a to z kolei może doprowadzić do wyginięcia organizmu/gatunku lub jego adaptacji do panujących na zewnątrz warunków.

To samo dzieje się z energią życiową człowieka. Gdy ciało wypełnione jest odpowiednią ilością energii, która swobodnie przez nie płynie to człowiek może się rozmnażać, rozwijać, przemieszczać i być kreatywny.

Gdy w ciele płynie niewystarczająca ilość energii lub gdy przepływ jest zablokowany to osoba nie rozmnaża się i nie rozwija się, zaczyna zmagać się z różnymi problemami i dostosowywać się do zaistniałej sytuacji. W rezultacie tego, aby przetrwać zakłada zbroję. Zbroja może przybierać różne formy obrony: obrony werbalnej, obrony na poziomie ciała np.: napięcie mięśniowe, objawy psychosomatyczne czy naszego pola energetycznego (biopola).

Tak, więc BIOENERGETYKA to nic innego jak proces wymiany energii pomiędzy komórkami i organizmami.

bio-energetyka

Łagodna Bio-Energetyka używa delikatnych nieinwazyjnych technik, aby rozpuścić zbroję, uzdrowić wspomnienia i traumatyczne doświadczenia oraz uwolnić emocje. Delikatna, systematyczna praca umożliwia zrozumienie przeszłości i uwolnienie starych wzorców oraz szukanie nowych bezpieczniejszych sposobów chronienia siebie.

ZobaczFilm_blue

Jednak jej głównym celem jest przywrócenie swobodnego przepływu energii życiowej oraz jej naturalnej pulsacji.

„Myślę, że ta idea jest kluczowa. Jeśli rozumiesz tą koncepcje, możesz wykonywać terapie, jeśli nie, nie zajdziesz daleko”  Eva Reich

Chcesz dowiedzieć się więcej umów się na SPOTKANIE INDYWIDUALNE  lub sprawdź nasz KALENDARZ WYDARZEŃ