Certyfikacja

Kursy  terapii Łagodnej Bio-Energetyki i Masażu Dotyk Motyla prowadzone są obecnie w Polsce, Łotwie, Litwie, Estonii Grecji, Singapurze  i Stanach Zjednoczonych.

Do kogo skierowane są kursy?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są poznaniem metody i zastosowaniem jej w życiu osobistym jak i zawodowym.

Udział w kursie mogą wziąć:

psycholodzy, psychiatrzy, fizjoterapeuci,  masażyści, rodzice, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, położne, doule, duchowni, rodzice, dziadkowie , opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi  oraz wszystkie te osoby, które są zainteresowane  własnym rozwojem i poprawieniem jakości życia.

Jakie uprawnienia uzyskuje się po kursie?

Wszystkich uczestników kursów z zakresu Masażu Dotyk Motyla lub Łagodnej Bio-Energetyki zachęcamy do praktykowania poznanych technik, zgodnie ze swoim poziomem wyszkolenia, z rodziną i znajomymi, przy uzyskaniu zgody osoby otrzymującej. W kontekście danego szkolenia nauczyciel powinien określić poziom umiejętności, który osiągnął uczestnik. Osoby, które wykonują zawód umożliwiający tego rodzaju pracę z klientem mogą proponować te techniki w swoim gabinecie i po uzyskaniu zgody klienta stosować je, pozostając pod superwizją nauczyciela.

Po ukończeniu kursu osoby otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

Proces  certyfikacji w Łagodnej Bio-Energetyce obejmuje:

 • Odbycie odpowiedniej ilość  godzin szkolenia.
 • Doświadczenie na sobie wszystkich narzędzi i technik terapii.
 • Wykazanie się profesjonalizmem w używaniu narzędzi.
 • Wykazanie  się zrozumieniem mechanizmów obronnych danej osoby jak i swoich.
 • Umiejętność wyjaśnienia podstawowych założeń metody klientowi.
 • Złożenie aplikacji i udokumentowanie praktyki
 • Zdanie pisemnego i  ustnego egzaminu.

Program jest tak ułożony, aby osoba mogła ukończyć go w ciągu jednego roku.  Jednakże okres ten może się wydłużyć i zależy od indywidualnych  potrzeb osoby,  wcześniejszych terapii i szkoleń oraz od doświadczenia życiowego danej osoby.

Ścieżka certyfikacji:

Certyfikowany Praktyk Łagodnej Bio-Energetyki

To  osoba, która przez minimum rok praktykowała Łagodną Bio-Energetykę (ukończyła min. 500h program szkoleniowy), złożyła aplikację i udokumentowała swoją praktykę, wykazała się znajomością oraz zrozumieniem teorii jak i prawidłowym wykonywaniem technik  poprzez zdanie pisemnego i ustnego egzaminu.

Wymagania:

 • Ukończenie 100 godzinnego zaawansowanego szkolenia z Łagodnej Bio-Energetyki i wzięcie udziału w co najmniej jednym 8-dniowym programie szkoleniowym. Zalecane więcej razy.
 • Zastosowania narzędzi w pracy z innymi osobami przez co najmniej 100 godzin.
 • Doświadczenia na sobie różnych narzędzi Łagodnej Bio-Energetyki przez co najmniej 100 godzin.
 • Ukończenie studiów wyższych lub równorzędnych, które obejmują kolejne 100 godzin.
 • 100 godzin dodatkowego dokształcania, w tym superwizji, szkoleń i warsztatów m.in. z Łagodnej Bio-Energetyki lub innych modeli.

Częścią tego procesu jest pozostawanie w zakontraktowanej współpracy z Certyfikowanym Trenerem Łagodnej Bio-Energetyki lub wyznaczonym reprezentantem, który potwierdzi, że student jest w procesie certyfikacji.

Gdy osoba osiągnie odpowiedni poziom biegłości w teorii, zastosowaniu narzędzi w pracy z klientami jak i we własnej pracy odbywa się spotkanie z komisją certyfikującą w skład, której wchodzi  m.in. Certyfikowany Nauczyciel lub Trener Łagodnej Bio-Energetyki oraz inne osoby praktykujące Łagodną Bio-Energetykę,  które ocenią gotowość danej osób do otrzymania certyfikatu.

Certyfikowany Nauczyciel Łagodnej Bio-Energetyki

Jest to program minimum dwuletni. Przystąpić może do niego osoba, która jest Certyfikowanym Praktykiem Łagodnej Bio-Energetyki.
Więcej informacji

Certyfikowany Nauczyciel Masażu Dotyk Motyla

Osoba, która spełniła wszystkie wymagania, przeszła odpowiednie szkolenie i otrzymała uprawnienia do uczenia masażu osób indywidualnych jak i grupy.

Wymagania to m.in:

 • Udział w 8-dniowym zaawansowanym kursie Łagodnej Bio-Energetyki (lub innym równorzędnym programie) w celu zrozumienia powiązań między Łagodną Bio-Energetyką a Masażem Dotyk Motyla.
 • Zdanie  pisemnego i ustnego egzaminu.
 • Udokumentowanie swojej praktyki – wymagana jest odpowiednia ilość wykonanych jak i otrzymanych masaży.
 • Ukończenie 2-dniowego kursu trenerskiego Masażu Dotyk Motyla oraz uzyskanie zgody Instytutu Łagodnej Bio-Energetyki na prowadzenie kursów.
 • Wykazanie się znajomością Masażu Dotyk Motyla zgodnym z DVD i książką.
 • Zaprezentowanie sposobu uczenia masażu Dotyk Motyla na osobie indywidualnej, w taki sam sposób, w jaki jest on zaprezentowany na płycie DVD lub w książce.
 • Przedstawienie materiału, który pokazuje w jaki sposób dana osoba prowadzi kurs.

Więcej o wymaganiach TUTAJ

Ważna informacja:

Zachęcamy osoby do dzielenia się Masażem Dotyk Motyla z bliskimi i klientami jednakże, aby profesjonalnie uczyć masażu w grupie oraz w trakcie kursów wymagany jest odpowiedni poziom profesjonalizmu w wykonywaniu techniki, zrozumienie teorii, rozwoju i przeznaczenia, masowanie osób w różnym wieku, wiedza o tym, jak masaż powiązany jest z Łagodną Bio-Energetyką oraz odpowiednie szkolenie, aby umieć przekazać wiedzę w sposób rzetelny i dokładny oraz odpowiedzieć na pytania, które mogą zadawać uczestnicy

Upewnij się czy osoba, która prowadzi kurs Masażu Dotyk Motyla posiada uprawnienia i jest certyfikowanym nauczycielem Masażu Dotyk Motyla.