Nauczyciel Masażu Dotyk Motyla

Certyfikowany Nauczyciel Masażu Dotyk Motyla

W odpowiedzi na zapytania studentów, chciałbym wyjaśnić  wymagania, które muszą być spełnione, aby móc uczyć Masażu Dotyk Motyla, jak i jakiegokolwiek innego narzędzia czy technik stosowanych w Łagodnej Bio-Energetyce. Po ukończeniu 8-dniowego zaawansowanego kurs Łagodnej Bio-Energetyki, zachęcam uczestników, aby używali technik, których się nauczyli, celem rozwijania zdobytych umiejętności oraz rozumienia istoty Łagodnej Bio-Energetyki.  Zalecam również osobom praktykującym, aby dzieliły się ze swoimi klientami określonymi technikami np.: Masaż Dotyk Motyla. Jest to wręcz jeden z wymogów, które trzeba spełnić, aby zostać Certyfikowanym Praktykiem Łagodnej Bio‑Energetyki. Jestem świadomy, że niektórzy uczestnicy kursu interpretują powyższe stwierdzenie jako przyzwolenie do uczenia masażu Dotyk Motyla na kursach i warsztatach.  Informowanie o możliwości dzieleniu się tą metodą z rodzicami, rodziną i klientami nie oznacza, że udzielam poparcia osobom, które zaczynają uczyć tego masażu profesjonalnie.

Wzięcie udziału w 8-dniowym programie szkoleniowym, czy kursie Masażu Dotyk Motyla nie upoważnia uczestników do uczenia Masażu Dotyk Motyla w trakcie kursów, szkoleń czy warsztatów. Wzięcie udziału w kursie i nauka techniki pozwala na dzielenie się z innymi ludźmi, przyjaciółmi, rodziną, klientami, ale nie pozwala na profesjonalne uczenie masażu w grupie czy w trakcie warsztatów i kursów. Aby uczyć masażu w grupie oraz w trakcie kursów wymagany jest odpowiedni poziom profesjonalizmu w wykonywaniu techniki, zrozumienie teorii, rozwoju i przeznaczenia, masowanie osób w różnym wieku, wiedza o tym, jak masaż powiązany jest z Łagodną Bio-Energetyką oraz odpowiednie szkolenie, aby umieć odpowiedzieć na pytania, które mogą zadawać uczestnicy. Jest duża różnica pomiędzy dzieleniem się z osobami indywidualnymi, a profesjonalnym uczeniem grup.

Wszystkie programy szkoleniowe, które znam postępują wg. powyższych zasad. Studenci biorą udział w programie, uczą się techniki, a potem mogą jej używać. Jednakże uczenie techniki wymaga udziału w programie szkoleniowym i uzyskania zgody jej twórcy/właściciela, aby uczyć. Masaż Dotyk Motyla jest chroniony prawem autorskim i zastrzeżonym znakiem towarowym, a więc osoby indywidualne są zobowiązane do przestrzegania tych wymagań. Chcemy, aby osoby uczyły, ale chcemy również zagwarantować, aby spełniały one pewne standardy profesjonalizmu, prawne i etyki oraz aby dokładnie prezentowały materiał.

Uczenie technik Evy Reich jest  przywilejem i zaszczytem. Instytut Łagodnej Bio-Energetyki przygotowuje skutecznych i dokładnych nauczycieli, którzy mają pomagać ludziom na całym świecie. Dlatego też poniżej znajdują się wymagania dla studentów, którzy chcieliby zostać nauczycielami Masażu Dotyk Motyla. Wzięcie udziału w odpowiednim szkoleniu prezentującym, jak uczyć Masażu Dotyk Motyla jest wyrażeniem szacunku dla Evy Reich w dokładnym zachowaniu jej pracy. Osoby indywidualne, które uczą grupy bez spełnienia odpowiednich wymogów powinny przestać uczyć i spełnić te wymagania.

Instytut lub trener Łagodnej Bio-Energetyki rezerwują sobie prawo do udzielenia zgody na prowadzenia kursów Masażu Dotyk Motyla tym osobom, które są jeszcze w trakcie procesu certyfikacji i wykazują odpowiedni stopnień profesjonalizmu i zaawansowany poziom zrozumienia metody.

Eva szkoliła osoby na nauczycieli w różnych częściach świata wtedy, gdy osiągnęły one pewien poziom wiedzy. Prezentowany tutaj materiał w żaden sposób nie odnosi się do osób, które zostały przeszkolone bezpośrednio przez Evę Reich.

Richard C.Overly,
Dyrektor ds. Szkoleń,
Gentle Bio-Energetics Institute,
Asheville, NC, USA

Certyfikowany Nauczyciel Masażu Dotyk Motyla oraz Certyfikowany Trener  Masażu Dotyk Motyla

Definicje

Certyfikowany Nauczyciel Masażu Dotyk Motyla – osoba która, spełniła wszystkie wymagania i otrzymała uprawnienia do uczenia Masażu Dotyk Motyla osoby indywidualne i grupy.

Certyfikowany Trener Masażu Dotyk Motyla – Certyfikowany Nauczyciel Masażu Dotyk Motyla,  który spełnił wymagania i otrzymały zgodę na szkolenie nauczycieli.

Wymagania

 1. Udział w 8-dniowym zaawansowanym kursie Łagodnej Bio-Energetyki (lub innym równorzędnym programie) w celu zrozumienia powiązań między Łagodną Bio-Energetyką a Masażem Dotyk Motyla.
 2. Złożenie aplikacji i udokumentowanie praktyki, odpowiedzenie na pytania z ostatnich stron tego dokumentu, dostarczenie CV i uregulowanie wszystkich opłat (zależne od organizacji w każdym kraju).
 3. Udział w 2-dniowym seminarium nauczycielskim Masażu Dotyk Motyla, podczas którego należy wykazać się zrozumieniem różnych sposobów uczenia oraz zastosowania materiałów.
 4. Wykazanie się znajomością Masażu Dotyk Motyla zgodnym z DVD i książką – bez dodatków.
 5. Zaprezentowanie sposobu uczenia masażu Dotyk Motyla na osobie indywidualnej, w taki sam sposób, w jaki jest on zaprezentowany na płycie DVD lub w książce.

W wymaganiach 4 i 5 masaż będzie wykonany na osobie trenera i będzie przez niego obserwowany. Wymagania te muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem uczenia grup.

 1. Przeprowadzenie szkolenia z Masażu Dotyku Motyla w obecności trenera w celu sprawdzenia treści, wiedzy, efektywności i dokładności. Po ukończeniu 2-dniowego seminarium osoba może poprosić trenera o zgodę na przeprowadzenie szkolenia, aby przećwiczyć prowadzenie kursu przed egzaminem.
 2. Wyrazić zgodę na utrzymywanie kontaktu z Instytutem Gentle Bio-Energetics  bezpośrednio lub poprzez Dyrektorów Szkoleń w różnych krajach. Częścią tego zobowiązania jest składanie raportów, przynajmniej raz w roku, dotyczących sposobu prowadzenia szkoleń. Inną możliwością jest asystowanie w trakcie kursów itd.
 3. Szanowanie praw autorskich i znaku towarowego Masaż Dotyk Motyla oraz wyrażanie uznania pracy Evy Reich; ochrona integralności pracy Evy Reich, dbałość o to, aby inni przedstawiali pracę Evy precyzyjnie, uszanowali prawa autorskie i znak towarowy oraz spełniali przedstawione wymagania.
 4. Zdanie pisemnego i ustnego egzaminu w trakcie seminarium, obejmującego materiał  szkoleniowy.

Instytut Łagodnej Bio-Energetyki oferuje Certyfikowanym Nauczycielom i Trenerom materiały szkoleniowe w cenie hurtowej, które mogą odsprzedawać dalej; umieszczenie informacji o Nauczycielach i Trenerach na swojej stronie internetowej; rekomendacje Instytutu; informacje szkoleniowe raz wsparcie w postaci prezentacji multimedialnych.

Zarys programu szkoleniowego

 1. Wykazanie się profesjonalizmem w wykonywaniu Masażu Dotyk Motyla  – 1 godzina
 2. Wykazanie się profesjonalizmem w uczeniu Masażu Dotyk Motyla osoby indywidualnej – 2 godziny
 3. Prezentowanie przez trenera sposobów nauczania i narzędzi – 1-2 godziny
 4. Planowanie programu szkoleniowego przez uczniów/studentów – 1 godzina + praca domowa.
 5. Studenci prezentują i ćwiczą prowadzenie kursu na symulowanej grupie – 1-1,5 godziny/studenta

Czas trwania zależny jest od wielkości grupy i jej potrzeb.
Ostatnim krokiem w certyfikacji będzie ocena certyfikowanego trenera na podstawie obserwacji. Obserwacja obejmuje spotkanie lub obejrzenie nagrania video.

Wszystkie wymagania muszą zostać spełnione, aby uzyskać certyfikat. W niektórych przypadkach może zostać wydany tymczasowy certyfikat.

Więcej informacji:

Marta Targońska
Instytut Łagodnej Bio-Energetyki w Polsce
tel.: +48 606 212 200,
email:  refleksolozka@gmail.com,